به اعتلای کشورمان معتقدیم

انگلیس سینوفارم ⁩را به رسمیت شناخت

آبتاب- دولت بریتانیا اعلام کرد از ساعت چهار بامداد ۲۲ نوامبر تمام واکسن‌های فهرستِ مصرف اضطراری سازمان بهداشت جهانی را به‌ رسمیت می شناسد. به‌ این‌ ترتیب واکسن‌های سینوواک، سینوفارم پکن و کواکسین نیز به واکسن تأیید شده قبلی اضافه خواهد شد.

Email
چاپ