به اعتلای کشورمان معتقدیم

مادر محیط زیست ایران درگذشت

مه‌لقا ملاح معروف به مادر محیط زیست ایران در سن ۱۰۴ سالگی درگذشت. مه‌لقا ملاح در سال ۱۳۷۳ با مشارکت همسرش و چند استاد دانشگاه علاقه‌مند به محیط‌ زیست سازمان غیردولتی زیست‌محیطی «جمعیت زنان مبارز با آلودگی محیط‌ زیست» را بنیان گذاشت. وی ۲ دهه اخیر عمرش را در جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست صرف آموزش زنان خانه‌دار و معلمان مدارس برای آشنایی با محیط زیست و ضرورت حفظ سرزمین کرد.

Email
چاپ