تاریخ انتشار :

نامه مهم فاطمه هاشمی به سید ابراهیم رئیسی

آبتاب- فاطمه هاشمی در نامه ای به رئیس جمهوری در خصوص بیماران (ای‌بی) نوشت:

با توجه به اینکه تاکنون اقدامات نسبتا مناسب برای این بیماران صورت گرفته است، لذا ارتقاء سطح درمان بیماران این حوزه شایسته نگاه ویژه حضرتعالی و دولت سیزدهم می‌باشد.

خواهشمند است دستور فرمایید با اقدامات ذیل در رابطه با بیماران (ای‌بی) انجام پذیرد:

الف- کلیه خدمات بیماران ای بی تحت پوشش بیمه قرار گیرد.

ب- مرتفع نمودن مشکلات توزیع پانسمان از طریق داروخانه‌های بیمارستان محل درمان.

پ- گسترش مراکز درمانی و ارتقاء سطح درمان آنان در استان‌هایی که بیمار ای بی دارند.

ت- ایجاد زمینه‌های اشتغال، آموزش خانواده‌های بیماران در نگهداری از آنان، فرهنگ سازی جامعه در برخورد با این بیماران.