به اعتلای کشورمان معتقدیم

جزئیات بیمه شدن زنان خانه‌دار و دختران مجرد اعلام شد!

آبتاب- سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که مشمولین قانون بیمه زنان خانه‌دار و دختران مجرد، تمامی زنان ۱۸ تا ۵۰ ساله هستند و درباره افراد بالای ۵۰ سال نیز میزان سابقه بیمه‌پردازی قبلی به حداکثر سن موردنظر اضافه می‌شود. نرخ پرداخت حق‌ بیمه زنان خانه‌دار برای برخورداری از حمایت‌های بازنشستگی ۱۲ درصد؛ بازنشستگی و فوت (پرداخت مستمری به بازماندگان واجد شرایط) ۱۴ درصد و بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی ۱۸ درصد است و انتخاب دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه مطابق جدول ذیل صورت می‌پذیرد. متقاضیان می‌توانند بدون مراجعه حضوری و با ورود به سامانه خدمات غیر حضوری سازمان تأمین اجتماعی به نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه اقدام کنند.

Email
چاپ