تاریخ انتشار :

وزارت خارجه: بازگشت ایران به مذاکرات برجام قطعی است!

آبتاب: خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه گفت که جمهوری اسلامی قطعاً به مذاکرات برجام باز می‌گردد اما زمان آن پس از پایان مراحل مطالعه و مرور سوابق ادوار پیشین مذاکرات تعیین می‌شود. ما روند بازنگری سوابق را بعد از روی کار آمدن دولت جدید در ایران دو مرحله شروع کرده‌ایم. نخستین مرحله به پایان رسید و ما اعلام کردیم که قطعاً به وین می‌رویم تا مذاکرات با گروه ۴ به علاوه یک آغاز شود.