به اعتلای کشورمان معتقدیم

شروع آزمایش‌های بالینی اولین واکسن پیشگیری از سرطان سینه

مرحله اول آزمایش‌های بالینی واکسن پیشگیری از سرطان سینه آغاز شد. این واکسن پروتئینی را هدف قرار می‌دهد که با سرطان‌های سینه سه‌گانه منفی بیان می‌شود. سرطان سینه سه‌گانه منفی به هرگونه سرطان سینه گفته می‌شود که فاقد گیرنده استروژن، پروژسترون و گیرنده تیروزین-پروتئین کیناز HER۲/neu است. حدود ۱۵ درصد از همه سرطان‌های سینه به عنوان سرطان‌های سه‌گانه منفی طبقه‌بندی می‌شوند. ‌

Email
چاپ