تاریخ انتشار :

شروع زنانه شدن سالمندی در کشور

به گزارش آبتاب، «برکاتی» مدیرکل جمعیت وزارت بهداشت میگه جمعیت کشور به سمت پیری حرکت می‌کنه و با توجه به اینکه امید به زندگی تو خانم‌ها بیشتر از آقایونه و بانوان بعد از طلاق کمتر ازدواج مجدد دارن، تنها میشن و دوران سالمندی‌شون بیشتر هست. زنانه شدن سالمندی در کشور شروع شده و باید سیستم‌های حمایتی به درستی برای مواجه با این پدیده کار کنن، آقایون به دلیل مرگ‌های زودهنگام عمر کمتری می‌کنن و طول عمر زنان سه تا چهار سال بیشتر از اوناست. در جامعه امروزی با توجه به اینکه فرزندآوری کمتر شده، در دوران سالمندی زنان مشکلات بیشتری دارند.