شهریور ۳۱, ۱۴۰۲

به اعتلای کشورمان معتقدیم

نامه رؤسای دانشکده های پزشکی به وزیر بهداشت در خصوص افزایش ظرفیت رشته پزشکی

رؤسای ۴۴ دانشکده پزشکی سراسر کشور طی نامه ای با بیان موارد زیر از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستار بازنگری در سیاست های افزایش ظرفیت پزشکی شدند.

۱- فقدان شاخصی برای تعریف ظرفیت مؤثر پذیرش دانشکده های پزشکی
۲- مبهم بودن آینده وضعیت شغلی پزشکان عمومی دانش آموخته
۳- چالش های آموزش در دوران همه گیری کووید
– آسیب های ناآموختگی و کم آموختگی متوسط تا شدید
– ضرورت و در عین حال عدم امکان فاصله گذاری فیزیکی
– تبدیل بیمارستان های آموزشی به درمانی
– روی هم افتادگی دوره های مختلف و حرکت از اشباع به سمت فوق اشباع
– فوق تخصصی شدن گروه های آموزشی در دانشکده های بزرگ پزشکی و نادیده گرفته شدن آموزش پزشکی عمومی
– خلط تفکر پژوهشی با پژوهش-محوری مبتنی بر تولید مقاله
۴- آموزش مجازی، راه حلی مکمل ولی بسیار کم در آموزش مجازی
۵- جبران ناآموختگی های دوران بحران کووید
۶- ضرورت تغییر برنامه آموزشی مقطع پزشکی عمومی به سمت آموزش پیشگیری محور
۷- رشد روزافزون دانشکده های پزشکی اقماری در کنار دانشکده های پزشکی تیپ ۱

Email
چاپ
آخرین اخبار