تاریخ انتشار :

راهکارها و استراتژی‌هایی که کنترل و مهار پاندمی کرونا در کشور را تکمیل می‌کند!

آبتاب: سعید تأملی، معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت که پس از گذشت بیست ماه از پاندمی کرونا، هنوز در کشور و بسیاری از نقاط جهان آمار جانباختگان همچنان سه رقمی بوده و به رغم کسب تجربیات علمی و عملی ونیز واکسبناسیون عمومی ، برای کنترل و مهار این پاندمی راه‌های مانده زیادی داریم. با توجه به اتمام زمانبندی گام پنجم طرح شهید سلیمانی ( ۳۱ شهریور۱۴۰۰) و ضرورت ادامه این طرح ، در این مرحله و شروع گام بعدی با در نظر گرفتن وضع موجود پاندمی در ایران و جهان و نیز و اکسیناسیون عمومی ، پیش‌نویس استراتژی‌های زیر جهت مطالعه، نقد و پیشنهادات ارائه می‌شود. دور از واقعیت نیست که یا ما باید کرونا را تابع و پیرو رفتار، عملکرد و اقدامات خود کنیم یا کرونا ما را همچنان به دنبال خودش خواهد کشید. پس کنترل و مقابله با کرونا براساس انتخاب ماست. 

 پیشنهادهای اولیه‌ای که باید به استراتژی‌ها و فعالیت‌های ضروری که متناسب با امکانات قابل دسترس و با زمان‌بندی لغایت امسال برنامه‌ریزی گردد به شرح زیر است:

۱- پوشش هرچه بیشتر و کامل واکسیناسیون دز اول، تکمیل دز دوم و تزریق دز سوم (دز یادآور به واجدین شرایط و اولویت بندی شده)

۲- دوری از عادی انگاری شرایط و پرهیز از ساده اندیشی در مورد پوشش واکسیناسیون (واکسیناسیون در این شرایط بسیار ضروری، مهم و لازم هست ولی به تنهایی کافی نیست).

۳-رعایت کامل و آگاهانه پروتکلهای بهداشتی مانند استفاده صحیح از ماسک در همه جا، شستشوی دستها، فاصله گذاری دو متر از هم و….

۴- با توجه به شروع سرما و بسته شدن پنجره ها و…..، ضرورت تهویه و گردش مستمر هوا به ویژه در مکانهای بسته، که نقش بسیار بالایی دارد، (تجمع بیشتر افراد و با مدت زمانهای بیشتر در انتشار بیشتر ویروس نقش اساسی داشته و خواهد داشت و جد بایستی رعایت گردد.)

۵-بازگشایی اماکن عمومی و مکانهای آموزشی ، ورزشی مانند دانشگاهها، مدارس و….. موضوعی کاملاً حساب شده، تدریجی با بررسی وضع موجود اپیدمی، پوشش واکسیناسیون، وضعیت و شرایط مدارس از لحاظ کلاسها، محیط مدرسه، تعداد دانش آموزان، تراکم جمعیتی دانش آموزان، مدت ماندن در مدرسه، آموزش دانش آموزان، اولیا و معلمین ( که در چه شرایط سلامتی در مدرسه و دانشگاه و…. حاضر شوند و یا حاضر نشوند)، بررسی وسیله های ایاب و ذهاب، حمل و نقل عمومی دانش آموزان و ………. کاملاً با همکاری، هماهنگی و اقدام مشترک بین بخشی میسر گردد. و ادامه و گسترش آن با رصد مستمر وضعیت اپیدمی عملی گردد.

۶- رصد دائمی واریانت و سوشهای جدید وارده و یا بومی ویروس، و نیز سنجش تاثیر واکسنها و عوارض آنها بیش از پیش بایستی جدی گرفته شود.

۷- بیماریابی فعال، رهگیری و پیگیری موارد مثبت و ایزوله آنها و همچنین اطرافیان و قرنطینه آنان و بویژه شناسایی کلاسترهای بیماری موضوعی است که متأسفانه چنانچه باید و شاید خوب عمل نشده و تأثیر خود را گذاشته است.

۸- رصد دائمی ورودی مرزهای کشور چه زمینی، هوایی و آبی و اهمیت گواهی حداقل دو دوز واکسیناسیون آنها و در موارد مشکوک تست PCR و حتی قرنطینه دو الی سه هفته ای و حتی عدم اجازه ورود.

۹- ترویج و ترغیب مردم به تغذیه سالم، دوری از استرس و ارتقای بهداشت روان افراد و جامعه.

۱۰ – مددکاری فعال و حمایتهای همه جانبه اقتصادی، اجتماعی ، روانی و… از آسب دیدگان اپیدمی با افزایش سواد سلامت و تاب‌آوری اجتماعی.

۱۱- محدودیتهای هوشمند و تصویب قوانین ایجابی و سلبی، تشویقی و تنبیهی در نورد کسانی که واکسن نزدند و کسانی که پروتکلهای بهداشتی را رعایت نمیکنند.

۱۲- مشارکت هر چه بیشتر و فعال بین بخشی و پاسخگویی آنان به نحوی که، همه برنامه های کلان پیوست سلامت و کرونا داشته باشد.

۱۳- ارتقای سواد سلامت شهروندان، اطلاع رسانی مستمر و شفاف به مردم، برخورد منطقی و عالمانه با شایعات و اطلاعات نادرست در مورد بیماری، واکسبناسیون و…

۱۴- توسعه و ارتقای پژوهشهای مرتبط و کاربردی.

۱۵- رصد دایمی وضعیت پاندمی در جهان و استفاده و تبادل تجربیات بین کشورهای مختلف و سازمانهای بین المللی مرتبط.

۱۶- استفاده حداکثری از IT متناسب با امکانات و توانمندیهای موجود و فرهنگ عمومی.

۱۷- آمادگی کامل برای موجهای بعدی احتمالی با آماده باش کلیه بخشها و بیمارستانها و…..با توجه به تجربیات ۲۰ ماه گذشته و تجربیات جهانی.

۱۸-اتاق فکر قوی از کلیه صاحب نظران و نخبگان عرصه های مختلف و مرتبط مستقیم و غیر مستقیم با کرونا و تبعات آن.

۱۹- ترغیب و تشویق هر چه بیشتر مردم جهت مشارکت در تمام مراحل فرآیندها.

۲۰-سیستم نظارت، پایش و ارزشیابی مستمر، و نیز مستند سازی و گزارش دهی زمانبندی شده برای سطوح مختلف و نظام مراقبت کارآمد.