تاریخ انتشار :

ما بهداشتی ها اشتباهی هستیم و در بهداشت جایی نداریم، چون پزشک نیستیم!

     یادداشتی از امیرحسین نویدی- یک بهداشتی

 عزیزان به چه زبانی بگویند شما اشتباه کردید تخصص مدیریت خدمات بهداشتی درمانی خواندید. جایی برای ابراز مدیریت شما نیست.

 شما اشتباهی اپیدمیولوژی خواندید. چون پزشکان بالینی هستند که مدیریت نظام مراقبت و بیماریها و … میفهمند. شما چه ادعایی داری؟

 چگونه بگویند شما اشتباه کردید در رشته های بهداشتی دانش آموخته شدید. جایی برای شما در سیستم بهداشت نیست. چون از لحاظ مدیران نظام سلامت شما هیچ تجربه مدیریتی ندارید و فقط مقاله نوشتید و درس خواندید.

 با تصاحب تمام جایگاههای مدیریتی بهداشت به زیبایی فریاد میزنند شما اشتباه میکنید هرکس تخصص بهداشتی دارد میتواند در جایگاه تخصصی خودش خدمت کند، مسئولیت بگیرد و مدیریت کند. چون مسئولیتها تنها در یک صنف و تخصص سلامت دست به دست میشود. ان هم پزشکان عزیزند.

 اینجا وزارتخانه درمان و پزشکان است. شما حق ندارید ادعا کنید چون تخصص آموزش سلامت دارید و پزشک نیستید میتوانید در مناصب مرتبط بهداشتی دانشگاهها مسئولیت داشته باشید. این پزشکان هستند که از شما بیشتر مدیریت میفهمند.

مگر نمیبینید سالهاست همه مسئولیت های کلان در جایگاه تخصصی بهداشت مربوط به صنف پزشکان است. آنها گویا از شما بهداشتی ها که سالها مویتان در بهداشت سپید شده بهتر میفهمند. آنها مدیریت بلدند. آنها تجربه دارند. شما گویا حق ندارید در این سیستم مسئولیتی داشته باشید. تمام این دستاوردهای چندین ساله نتیجه کار این سبک مدیریت است.

باشد باشد؛ از اتاق فرمان اشاره کردند زیاد حرف نزن فردا از همین چندرغاز حقوقت محروم میشوی. باشد. ما اشتباهی هستیم. متخصصین بهداشت سالهاست در بهداشت درس خواندند و خدمت کردند اما در دایره نظام مدیریتی آن سهمی ندارند. صدها هیات علمی توانمند دانشکده های بهداشت از نظر نظام مدیریتی حاکم فعلی توان مدیریت ندارند و تنها پزشکان توانا هستند.

به امید برداشته شدن عبارت بهداشت از سردرب وزارتخانه ای بنام بهداشت که حداقل خیالمان راحت باشد آنجا هم جایی بهداشت ندارد.

شما اشتباهی بهداشت خواندی…
شما اشتباهی رشته ات بهداشت است…
شما اشتباهی تخصصت بهداشت است…
شما اشتباهی هستید…
شما اشتباهی هیأت علمی بهداشت هستید…

     توجه: مطلب مندرج صرفاً دیدگاه نویسنده است و رسانه آبتاب در قبال آن هیچ موضعی ندارد.