به اعتلای کشورمان معتقدیم

برای کاهش زباله های کیسه های پلاستیکی چه کاری می توانید انجام دهید!

به کیسه های پلاستیکی نه بگویید.
از جایگزین کیسه های پلاستیکی مانند کیسه های نخی، کیسه های سبز، کیسه های پارچه ای یا کیسه های کاغذی استفاده کنید.
کیسه های پلاستیکی خود را بارها و بارها و بارها استفاده کنید.
اگر قابل استفاده مجدد یا بازیافت نیست، مطمئن شوید که در سطل زباله قرار می گیرد.

جالب است بدانید استرالیایی ها سالانه از چهار میلیارد کیسه پلاستیکی استفاده می کنند، این بدان معناست که روزانه بیش از ۱۰ میلیون کیسه جدید استفاده می شود، یا اینکه هر استرالیایی سالانه از ۲۰۰ کیسه استفاده می کند.
کیسه های پلاستیکی از بین نمی روند؛ آنها فقط به قطعات پلاستیکی کوچکتر و کوچکتر تقسیم می شوند و بین ۱۵ تا ۱۰۰۰ سال طول می کشد تا در محیط تجزیه شوند!

Email
چاپ