به اعتلای کشورمان معتقدیم

حاج میرزا مسعود انصاری گرمرودی

اولین کسی که در ایران زبان فرانسه یاد گرفت و به آن زبان صحبت میکرد و باصطلاح آن زمان دیلماج شد. حاج میرزا مسعود انصاری گرمرودی بود. او متولد ۱۱۶۴ خورشیدی بود. علت اینکه مسعود میرزا فرانسه را یاد گرفت این بود که نامه ای از طرف ناپلئون بناپارت امپراطور فرانسه به فتحعلیشاه میرسد و در آن زمان در ایران کسی نبود که نامه را برای شاه ترجمه کند. یکی از افراد ارامنه تهران داوطلب میشود که نامه مزبور را به بغداد برده تا اینکه آن را در آنجا ترجمه نمایند. نامه در بغداد ترجمه میشود و پس از ترجمه نامه را به تهران می آورد. این خبر به تبریز میرسد و حاج میرزا مسعود می رود در نزد میسیون (هیات) فرانسوی که در اورمیه بوده اند فرانسه را یاد گرفته به تبریز مراجعت میکند و همین موضوع یعنی دانستن زبان خارجی یکی از اسباب ترقی او میگردد.
در زمان فتحعلی شاه، مستوفی عباس میرزا نایب‌السلطنه بود. او مسلط به زبان‌های فرانسوی و روسی بود و متن فرانسوی عهدنامهٔ ترکمانچای را به فارسی ترجمه کرد. پس از قتل گریبایدوف جزء هیاتی به همراه خسرو میرزا فرزند عباس میرزا به سن‌پترزبورگ رفت. میگویند در سفرنامه خسرو میرزا درباره ملاقات با هیات دولت ایرانی با نیکلای اول امپراطور روسیه نوشته شده … امپراطور از میرزا مسعود سوال میکند که زبان فرانسه را در کجا یاد گرفته ای؟ عرض کرد در تبریز.
از این جواب تعجب کرده و فرموده شما فرانسه را بهتر از من صحبت میکنید….

    منبع: شرح حال رجال ایران – مهدی بامداد

 

 

 

 

Email
چاپ
آخرین اخبار