تاریخ انتشار :

۵۰% زنان کارآفرین ایران ورشکسته اند!

فاطمه مقیمی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران گفت: شیوع کرونا در دو سال گذشته منجر به ورشکستگی بیش از ۵۰ درصد کسب و کارهای با مدیریت زنان در سطح کشور شده است؛ زیرا بسیاری از زنان کارآفرین نتوانستند که در این مدت، مبالغ لازم برای اجاره‌بها و سایر هزینه‌های جاری خود را تامین کنند و ناچار به تعطیل کردن بنگاه‌هایشان شدند.