تاریخ انتشار :

دانشگاه تهران تلویزیون اینترنتی راه‌اندازی می‌کند

آبتاب: سرپرست دانشگاه تهران در روزهای اخیر سیدمهدی شریفی، دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه را به‌عنوان مشاور رسانه‌ای منصوب کرد. یکی از نکات قابل توجه در حکم مشاور رسانه‌ای رئیس دانشگاه تهران موضوع ایجاد شبکه تلویزیون اینترنتی دانشگاه است.

مقیمی تأکید کرده مشاورش ایجاد شبکه تلویزیون اینترنتی، بهره‌مندی از نظرات اساتید، نخبگان و نیز دانشجویان در چگونگی توسعه فعالیت‌های رسانه‌ای دانشگاه، حضور جریان‌ساز دانشگاه در رسانه‌های مختلف، تعمیق بینش مخاطبان و علاقه‌مندان به دانشگاه، تسهیل ارتباط جریان‌ساز درون و برون دانشگاه، گسترش ارتباط رسانه‌ها با اساتید در زمینه انتشار اسناد علمی و پژوهشی، احیای مرجعیت مورد انتظار دانشگاه نزد افکار عمومی به‌عنوان نهاد حل مساله و چاره‌جو برای نیازهای جامعه را به عنوان مأموریت‌های مهم‌ مورد توجه قرار دهد.