به اعتلای کشورمان معتقدیم

اولین زن دریانورد دریای خزر: زنان اجازه تحصیل در دانشگاه های دریایی را ندارند!

آبتاب: مرضیه سادات طباطباییان اولین زن دریانورد دریای خزر گفت که متأسفانه هر چند که تقاضای بانوان برای ورود به رشته‌های دریانوردی رو به افزایش است اما هنوز بانوان اجازه تحصیل در دانشگاه‌های دریایی را ندارند. برخی از بانوان علاقه‌مند به این رشته در ایران برای تحصیلات آکادمیک مهاجرت کردند و در دانشگاه‌های ترکیه و ایتالیا پذیرش شدند.

Email
چاپ
آخرین اخبار