تاریخ انتشار :

زنان کویتی از این پس می توانند به عضویت ارتش این کشور درآیند!

وزیر دفاع کویت سه شنبه اعلام کرد از این پس زنان این کشور می توانند به عضویت ارتش درآیند.

حمد جابر العلی، وزیر دفاع کویت گفت در حال حاضر زنان کویتی می توانند به عنوان افسران متخصص در زمینه پشتیبانی و خدمات پزشکی انجام وظیفه کنند. وی سه شنبه گفت: « زنان کویتی ثابت کرده است که کنار مردان در همه شرایط سخت بوده است و زمان آن فرار رسیده تا به آنها فرصت پیوستن به ارتش کشور داده شود.»

تصمیم حضور زنان در ارتش کویت در تاریخ این کشور حوزه خلیج فارس بی سابقه است. پیش از کویت برخی از دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله امارات و قطر و بحرین و عمان اجازه پیوستن زنان به ارتش را داده اند.

زنان کویتی از سال ۲۰۰۵ اجازه پیدا کرده اند که در انتخابات شرکت کنند. آنها در دو دهه اخیر در انتخابات های این کشور نامزد شده اند اما هنوز موفق به پیروزی در هیچکدام از انتخابات ها نشده اند.