به اعتلای کشورمان معتقدیم

کتاب “شهروندی فرهنگی و مطالبه‌گری شهروندی”

 

کتاب “شهروندی فرهنگی و مطالبه‌گری شهروندی”تألیف نسرین اصلانیان میلانی و دکتر علی‌رضا قبادی منتشر شد. این اثر که به تازگی توسط انتشارات اگرین کتاب به چاپ رسیده، با بهره‌گیری از الگوهای پژوهش دانشگاهی به پدیده مطالبه‌گری‌های مسالمت آمیز در جوامع عصر حاضر پرداخته است. نویسندگان تلاش کرده‌اند با ارائه خوانشی فرهنگی از کنش نافرمانی مدنی، این پدیده را با توجه به حق شهروندی فرهنگی مورد مداقه و تفسیر قرار دهند.

Email
چاپ