به اعتلای کشورمان معتقدیم

نام گذاری ۴۷ خیابان مشهد به نام زنان شهید

 

    رونمایی از ۴۷ خیابان و معبر نام‌گذاری شده شهر مشهد به نام زنان شهید خراسان رضوی با حضور خانواده‌های شهدا و ایثارگران استان در فرهنگ سرای شهر زیبا برگزار شد. نامگذاری معابر به نام شهدای زن، روندی است که پس از برگزاری کنگره ملی فرشتگان تاریخ ساز در سال ۱۳۹۹ ایجاد و سرعت گرفته است. پیش از این کمتر کوچه و خیابانی را به نام شهدای زن می دیدیم و این هم در جای خود سقفی شیشه ای برای زنان بوده است، خدا را شکر که شکسته شد.

Email
چاپ
آخرین اخبار