به اعتلای کشورمان معتقدیم

ایران و شعار روز جهانی سالمند

     یادداشتی از دکتر احمد ابویی

 

در روزگاری که پاندمی کرونا در حال فروکش کردن و بشریت بار دیگربا اتکا برعلم و دانش توانسته بر طبیعت غلبه پیدا نماید و بسیاری کشورها در حال برگزاری جشن پایان کرونا هستند به روز جهانی سالمند ۹ مهر ماه نزدیک می شویم. سازمان بهداشت جهانی همه ساله در راستای سیاستگذاری ها و بیان اولویت های جامعه سالمندی شعاری را برای روز جهانی سالمند انتخاب می نماید. شعار امسال سازمان جهانی بهداشت برای روز جهانی سالمند ( بهره مندی عادلانه همه سنین از فناوری دیجیتال ) می باشد، بر این اساس به ذکر چند نکته خالی از لطف نیست:

اول ) بحران کرونا نشان داد استفاده از فناوری دیجیتال در عصر حاضر برای کنترل بحران ها امری اجتناب ناپذیر است.

دوم ) ایجاد نگرش مثبت به شبکه های اجتماعی و فضای مجازی به عنوان یک عامل مهم حمایت اجتماعی قابلیتهای متعدد فضای دیجیتال را در زمان قرنطینه کرونا بخوبی نشان داد.

سوم ) ارتباط و پیوستگی سواد رسانه و سواد سلامت در بحران کرونا بخوبی ضرورت ارتقاء سواد رسانه را در سالمندان نشان داد.

چهارم ) علیرغم بیان تمامی موارد فوق متأسفانه نیمی از جمعیت هشت میلیونی سالمندان کشور بیسواد می باشند یعنی نه تنها از سواد رسانه بی بهره می باشند، بلکه حتی قادر به خواندن و نوشتن نیز نمی باشند و از این رو شعار سازمان جهانی بهداشت با واقعیات جامعه سالمندی ما همخوانی کامل را ندارد.

پنجم ) مهم ترین دغدغه سالمندان ایرانی بهبود وضعیت معیشتی آنان می باشد، متأسفانه حقوق باز نشستگان تنها کفاف نیمی از مخارج ماهیانه آنان را می دهد و سالمندان پس از بازنشستگی همچنان مشغول بکارند نابرابری دیجیتال اگر چه امری مهم است اما اولویت سالمندان ایرانی نیست و نابرابری اقتصادی حرف اول را می زند.

ششم ) شاید اجرایی شدن سند ملی سالمندان مهم ترین اقدام دولت آقای رییسی برای سالمندان کشور باشد. با اجرایی شدن سند ملی سالمندان تمامی دستگاههای دولتی موظفند تا هر سال در راستای حمایت از سالمندان برنامه های مدون خود را برای اجرا تبیین نمایند و سازمان برنامه و بودجه نیز برای اجرایی شدن این برنامه ها منابع مالی را در نظر بگیرد.

     توجه: مطلب مندرج صرفاً دیدگاه نویسنده است و رسانه آبتاب در قبال آن هیچ موضعی ندارد.

Email
چاپ