به اعتلای کشورمان معتقدیم

فاصله بین دریافت واکسن کووید۱۹ با واکسن های رایج و آنفلوانزا

    نویسنده: احمد مهری- اپیدمیولوژیست و کارشناس بهداشت عمومی

  • براساس آخرین آپدیت مرکز مدیریت بیماریهای آمریکا (CDC) شما می توانید تزریق واکسن COVID-19 و سایر واکسن ها را بدون در نظر گرفتن فاصله زمانی انجام دهید. این شامل تجویز همزمان واکسن COVID-19 و سایر واکسن ها (از جمله واکسن های زنده و تضعیف شده مانند واکسن سرخک- اوریون- سرخجه [MMR] و…) در همان روز و همچنین تجویز همزمان در هر بازه زمانی است.
  • مشخص نیست و شواهدی نداریم که نشان دهد آیا واکنش زایی واکسن COVID-19 با تجویز همزمان افزایش می یابد یا خیر، از جمله با سایر واکسن هایی که بیشتر واکنش پذیر هستند مانند واکسن های زنده.
  • درباره تجویز همزمان واکسن های آنفولانزا با واکسن های کرونا، این مرکز اعلام می کند که واکسن های کرونا بدون در نظر گرفتن فاصله زمانی با واکسن های دیگر تزریق می شود.
  • واکسن هایی که در یک زمان تجویز می شوند باید در قسمت های مختلف (در صورت امکان با یک اینچ یا بیشتر از هم جدا شوند) تزریق شوند.
  • اگر واکسن های COVID19 همراه با واکسن هایی استفاده می شوند که احتمال ایجاد واکنش موضعی وجود دارد، در صورت امکان در اندام ها یا بازوهای جداگانه تزریق کنید.
Email
چاپ
آخرین اخبار