به اعتلای کشورمان معتقدیم

چرا باید علوم انسانی بخوانیم؟

 

     نویسنده: سارا شریعتی

چرا باید علوم انسانی و علوم اجتماعی خواند؟ به‌دلیل اینکه علوم انسانی و علوم اجتماعی به ما این امکان را می‌دهد که ذهن پرسشگر داشته باشیم.

-به ما این امکان را می‌دهد که وضع موجود را به چالش بکشیم.

-به ما امکان این می‌دهد که بهتر بفهمیم تا بهتر بتوانیم تغییر بدهیم.

-علوم اجتماعی و علوم انسانی در واقع یک خصلت رهایی‌ بخش پیدا می‌کند. از چه چیزی رهایی پیدا می‌کنیم؟ از همینی که هست.

-از دیکتاتوری واقعیت موجود، از دِتِرمینیسم (جبرگرایی) و تعیّن‌گرایی تام و تمام.

-از اینکه من زندانی طبقه‌ام بشوم، زندانی محیطم، زندانی محله‌ام، زندانی یک تعلقاتی که نمی‌پسندمشان [بشوم].

-علوم اجتماعی و علوم انسانی یک پادزهر هرگونه توتالیتاریسمی (تمامیّت‌خواهی)، هر نوع دیکتاتوری، هر نوع فاتالیسم (تقدیرگرایی) و فانتامانتالیسم است. در واقع پادزهر بنیادگرایی است.

-همه تحقیقات نشان دادند که در میان کسانی‌که بمب‌گذاری کردند و در این جریانات تروریستی داعش و القاعده و این‌ها بودند، کمترین سهم از آن تحصیل‌کردگان علوم انسانی بوده و بیشترین سهم از آن مهندسان بوده در کسانی‌که تحصیل کرده‌ اند.

-علوم انسانی و علوم اجتماعی به‌ دلیل همان خصلت روشن‌ فکرانه به معنای روشن‌ اندیشی خودش باعث می‌شود که چی؟

-باعث می‌شود که فرهنگ و سرمایه فرهنگی ما را که امروز از سرمایه اقتصادی اهمیت بیشتری دارد در سلسله مراتب اجتماعی، بیشتر کند و توانمندتر کند و نیروهای مؤثرتری در جامعه بکند.

-به‌ همین‌ دلیل است که این علوم امروز تبدیل به یک مطالبه عمومی شده‌اند.

-به این علوم علوم ناپیدا می‌گویند، چرا؟ چون پخش و منتشرند. چون همه دارند از این علوم استفاده می‌کنند.

-قدرت‌های سیاسی دارند از این [علوم استفاده می‌کنند]. همان قدرت‌های سیاسی‌ ای که این علوم را مورد نقد قرار می‌دهند، از همه ابزارهای مفهومی استفاده می‌کنند؛ از ابزارهای مفهومی علوم انسانی استفاده می‌کنند برای نقد علوم انسانی. چه برای تأییدش و چه نقدش ما نیازمند علوم انسانی هستیم. بنابراین علوم انسانی امروز تبدیل به یک مطالبه عمومی شده است. جامعه در واقع برای اینکه بتواند به خودش فکر کند، به نظمش فکر کند، بن‌بست‌ شکنی کند و به راه‌های رهایی‌اش فکر کند، طبیعتاً به این علوم بیش از هر چیزی احتیاج دارد.

 

Email
چاپ