به اعتلای کشورمان معتقدیم

بزرگترین دلائل جنگل زدایی گرمسیری

 

    درختان همچنان در سراسر جهان در هر ثانیه قطع می شوند؛ یکی پس از دیگری و این داستان ادامه دارد. به رغم مزایای بیشمار درختان برای جهان، ما همچنان آنها را در سراسر جهان قطع می کنیم!

بزرگترین دلایل جنگل زدایی گرمسیری مربوط به گوشت گاو، سویا و روغن پالم است. با توجه به Our World In Data (2021)، گسترش زمینهای مرتعی برای پرورش گاو مسئول ۴۱ درصد از جنگل زدایی گرمسیری بود. این مقدار سالانه ۲/۱ میلیون هکتار است، تقریباً نصف وسعت هلند و سپس روغن پالم و سویا اغلب به دلیل تأثیرات زیست محیطی خود تیتر اول روزنامه ها هستند. آنها به عنوان “دانه های روغنی” طبقه بندی می شوند که شامل طیف وسیعی از کالاهای کوچکتر مانند آفتابگردان، کلزا و کنجد است. آنها ۱۸ درصد از جنگل زدایی را هدایت کردند. سویا رایج ترین دانه روغنی در آمریکای لاتین است. در حالی که بسیاری از مردم بلافاصله به محصولات غذایی مانند توفو یا شیر سویا فکر می کنند، بیشتر تولید جهانی سویا به عنوان خوراک دام یا سوخت های زیستی استفاده می شود.
فقط ۶ درصد برای غذای مستقیم انسان استفاده می شود. ترکیب گوشت گاو و دانه های روغنی تقریبا ۶۰ درصد از جنگل زدایی را تشکیل می دهند. 

    منبع: iconeo و Our World In Data 2021

Email
چاپ
آخرین اخبار