حیوانات در واکنش به بحران آب و هوا “تغییر شکل” می دهند!

    ترجمه: لیلا نصیری سروری

 

حیوانات خونگرم منقار، پاها و گوش های بزرگتری دارند تا با آب و هوای گرمتر سازگار شوند و دمای خود را بهتر تنظیم کنند. هنگامی که حیوانات بیش از حد گرم می شوند، پرندگان از منقار خود و پستانداران از گوش خود برای پراکندگی گرما استفاده می کنند. برخی از موجودات در آب و هوای گرمتر از نظر تاریخی منقار یا گوش های بزرگتری دارند تا راحت تر از گرما خلاص شوند. با گرم شدن آب و هوا این تفاوتها بیشتر نمایان می شود. اگر حیوانات نتوانند دمای بدن خود را کنترل کنند، ممکن است بیش از حد گرم شوند و بمیرند. منقارها، که توسط پر پوشانده نشده اند و بنابراین عایق بندی نشده اند، محل تبادل حرارتی قابل توجهی است، مانند گوش، دم و پاهای پستانداران اگر از خز پوشیده نشده باشد. این بررسی که در مجله Trends in Ecology & Evolution منتشر شد، نشان داد که تفاوتها به ویژه در پرندگان مشهود است. نویسنده این مطالعه، سارا رایدینگ از دانشگاه دیکین، محقق پرنده، گفت: “تغییر شکل به این معنی نیست که حیوانات با تغییرات آب و هوایی کنار می آیند و همه چیز خوب است.” این بدان معناست که آنها برای زنده ماندن در حال تحول هستند – اما ما مطمئن نیستیم که دیگر پیامدهای زیست محیطی این تغییرات چیست یا در واقع همه گونه ها قادر به تغییر و زنده ماندن هستند یا نه؟” در حالی که دانشمندان می گویند تشخیص دقیق آب و هوا به عنوان تنها عامل تغییر شکل دشوار است، اما موارد مورد مطالعه در مناطق جغرافیایی و طیف وسیعی از گونه ها مشترک است. به عنوان مثال، می توان به چندین گونه طوطی استرالیایی اشاره کرد که از سال ۱۸۷۱ در اندازه اسکناس، ۴ تا ۱۰ درصد افزایش نشان داده اند که هر سال با دمای تابستان رابطه مثبت دارد.

    منبع: گاردین