به اعتلای کشورمان معتقدیم

هفته‌های آتی برای تزریق واکسن کرونا به کودکان تصمیم‌گیری می‌شود!

 

به گزارش آبتاب، دکتر علیرضا بیگلری رئیس انستیتو پاستور ایران گفت که با توجه به اینکه کارآزمایی بالینی واکسن مشترک کرونای ایران و کوبا (پاستوکووک) برای تزریق به کودکان در کوبا با موفقیت پشت سر گذاشته شد، می‌توان این واکسن را به کودکان ایرانی هم تزریق کرد. پاستوکووک یکی از واکسن‌های ایمن و در دسترس برای تزریق به کودکان است. تاکنون، کودکان در اولویت‌های سنی تزریق واکسن کرونا قرار نداشتند و در هفته‌های آینده در این ‌مورد تصمیم‌گیری می‌شود.

Email
چاپ