تأکید رئیس دستگاه قضا بر لزوم بازنگری و تغییر برخی قوانین و رفتارها به نفع زنان

 

به گزارش آبتاب، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، در خصوص لزوم بازنگری و تغییر برخی قوانین و رفتارها به نفع زنان گفت که همه باید حامی حقوق و حافظ کرامت زنان باشند. باید منزلت و عظمت زن و کمک به زن به‌عنوان یک انسان دارای شرافت و جایگاه والا، سرلوحه‌ کار همه دستگاه‌ها قرار گیرد‌. برنامه ریزی برای جلوگیری از افزایش طلاق و تبعات ناشی از آن در کشور امری ضروری است. مجلس و دستگاه قضا و نهادهایی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به طور جدی درباره مسائلی چون حضانت، تربیت و دیگر موضوعات مرتبط تدبیر کنند که اگر پدر و مادری ناچار به جدایی و متارکه شدند، کمترین آسیب به زن و فرزندش وارد شود.