زهرا نعمتی عضو کمیته بین المللی پارالمپیک شد

 

کمیته بین المللی پارالمپیک ۶ عضو تازه انتخاب شده کمیسیون ورزشکاران IPC را معرفی کرد که زهرا نعمتی از ایران در میان آنهاست. او و ورزشکارانی از ایتالیا، کوبا، ژاپن، هلند و برزیل تا ۳ سال آینده و پارالمپیک پاریس ۲۰۲۴ در این کمیته فعالیت می کنند. این انتخابات طی روزهای اخیر در دهکده بازی های پارالمپیک توکیو برگزار و ورزشکاران حاضر با رای خود نمایندگانشان را انتخاب کردند. مشارکت این دوره با افزایش ۱.۵ درصدی نسبت به دوره قبل در ۲۰۱۶ همراه بود. زهرا نعمتی در جمع اعضای شورای ورزشکاران IPC گفت: “ورزشکاران معلول انسان‌هایی توانمند هستند که سختی‌های جهان را به سخره می گیرند. می خواهم صدای رسای این انسان‌های قدرتمند در IPC و در جهان باشم.” زهرا نعمتی امسال برای سومین بار قهرمان پارالمپیک شد.