به اعتلای کشورمان معتقدیم

ایده ای فوق العاده

 

     سیدنی سقف های تیره را در خانه های جدید ممنوع می کند و از ساکنان می خواهد درختی در باغ خود بکارند تا به مقابله با تغییرات آب و هوایی و کاهش دمای طاقت فرسای تابستان کمک کند. به عنوان بخشی از برنامه ها، سقف های روشن تر در املاک جدید اجباری خواهد بود و قسمت های مسکونی باید به اندازه ای بزرگ باشند که بتوانند درختی در باغ پشتی داشته باشند. قوانین جدید در ابتدا در حومه ویلتون در جنوب غربی شهر اعمال می شود، جایی که توسعه دهندگان تعداد زیادی خانه با سقف تیره ساخته اند. سیدنی به طور مرتب در طول ماه های تابستان از شدت گرما رنج می برد و دمای هوا تا ۵۰ درجه سانتی گراد افزایش می یابد. گزارش هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوایی که این ماه منتشر شد هشدار داد که مناطق استرالیا از سال ۲۰۱۰ تا ۱/۴ درجه سانتیگراد گرم شده اند!

Email
چاپ
آخرین اخبار