به اعتلای کشورمان معتقدیم

امکان بازگشایی مدارس فعلاً وجود ندارد!

 

     به گزارش آبتاب، دکتر حمید سوری رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا گفت که قطعاً در چند هفته آینده امکان بازگشایی مدارس وجود ندارد و باید صبر کنیم و زیرساخت های این موضوع توجه ویژه کنیم. ما همچنان در روند پیک پنجم قرار داریم و هیچ کشوری در این شرایط مدارس را باز نمی‌کند یا اجتماعات را آزاد نمی‌گذارد. این کارها عملاً دامن زدن به اپیدمی در شرایط بسیار حاد است. راهکارهایی که برای بازگشایی مدارس که می‌بایست انجام شود، که هنوز صورت نگرفته است. بازگشایی مدارس یا بازگشت به شرایط عادی جامعه ساز و کارها و اقداماتی دارد و باید انجام شود که فقط با یک نامه از ستاد کرونا یا وزارت بهداشت نمی توان ادعا کرد که می توان مدارس را باز کرد.

Email
چاپ