به اعتلای کشورمان معتقدیم

واکسیناسیون علیه کرونا تا دهه فجر پایان می یابد!

     

به گزارش آبتاب، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت در مراسم حضور رسمی در وزارت بهداشت گفت که اولویت ما برای مقابله با بیماری کرونا موضوع بهداشت و پیشگیری است و یکی از اقدامات مهم پیگیری پرونده الکترونیک سلامت و نظام ارجاع است‌. خبر خوش من به مردم انجام واکسیناسیون با سرعت بیشتر تا دهه فجر است. اولین دستور من رسیدگی و خدمت به مردم است.

Email
چاپ