به اعتلای کشورمان معتقدیم

لوحی که بر سر در دانشگاه هاروارد نصب شده!

 

محتوای لوحی که بر سر در دانشگاه هاروارد نصب شده چنین است:

«چون خداوند به ‌سلامت ما را به سرزمین نیوانگلند رسانید، به یاری او خانه‌های خود را ساختیم و برای ادامه زندگانی خود وسایلی برانگیختیم و مکان ‌های مناسبی برای پرستش پروردگار پی ‌افکندیم و به تشکیل یک دولت غیرنظامی همت گماشتیم. اما آرزوی بزرگی را که در قلب خود می ‌پروراندیم و در پی تحقق آن روزشماری می ‌کردیم، آموزش و پرورش بود که سعادت جاودانه در پی داشت. ما نمی ‌خواهیم که دیو بی ‌سوادی در کلیساها بجای بماند و کشیشان ما در تاریکی نادانی به ‌سر برند.»

Email
چاپ