به اعتلای کشورمان معتقدیم

کمیسیون اروپا: کشورهای عضو باید کسانی را که در معرض خطر فوری هستند بپذیرند!

 

    به گزارش آبتاب، ایلوا یوهانسون، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گفت که با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید کسانی را که در معرض خطر فوری هستند در خاک خود بپذیرند. این عضو کمیسیون اروپا همچنین خواستار تسریع روند پذیرش پناهجویان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا شد. ایلوا یوهانسون گفت: «خبرنگاران، کارکنان سازمان‌های غیردولتی و مدافعان حقوق بشر در افغانستان در میان کسانی هستند که با بیشترین تهدید روبرو هستند، زنان به طور خاص!»
وی افزود: «ما نباید منتظر شویم تا مردم به مرزهای خارجی اتحادیه اروپا برسند. این راه حل نیست. باید از اینکه مردم با راه‌های ناامن، نامنظم و کنترل‌ نشده تحت نظر قاچاقچیان به سمت اتحادیه اروپا بیایند جلوگیری کنیم.»

   منبع: یورونیوز

Email
چاپ