به اعتلای کشورمان معتقدیم

میزان واکسن‌های مصرفی در ایران

به گزارش آبتاب، کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو در رشته توییتی درباره میزان واکسن‌های مصرف شده کرونا شامل سینوفارم، آسترازنکا، برکت، اسپوتنیک و بهارات در کشور نوشت:

واکسن مصرفی تا ۲۶ مرداد ۱۴۰۰:

سینوفارم نوبت اول: ۱۰,۵۸۶,۵۲۹
سینوفارم نوبت دوم: ۳,۲۴۸,۷۰۷
آسترازنکا نوبت اول: ۳,۰۷۹,۴۲۴
آسترازنکا نوبت دوم: ۸۶۱,۴۸۰
برکت نوبت اول: ۱,۵۹۶,۲۸۷
برکت نوبت دوم: ۱۸۸,۹۰۱
اسپوتنیک نوبت اول: ۴۴۴,۹۳۵
اسپوتنیک نوبت دوم: ۳۶۱,۳۹۵
بهارات نوبت اول: ۵۹,۳۸۹
بهارات نوبت دوم : ۵۴,۲۱۸

آمار تجمیعی واکسیناسیون کرونا از ابتدا تا صبح ۲۶ مرداد ۱۴۰۰:

مجموع تعداد دُز تزریقی نوبت اول : ۱۵,۷۶۶,۵۶۴
مجموع تعداد دُز تزریقی نوبت دوم : ۴,۷۱۴,۷۰۱

کل : ۲۰,۴۸۱,۲۶۵

Email
چاپ
آخرین اخبار