به اعتلای کشورمان معتقدیم

چالشی به نام رمدسیویر!

     نویسنده: دکتر کامران لنکرانی- وزیر سابق بهداشت

     وقتی با بیماری مثل کووید-۱۹ روبرو هستیم که کشتار می‌کند و درمان قطعی هم ندارد، بسیار طبیعی است که برای داروهایی که اندک اثری داشته اند نیاز القایی به وجود بیاید؛ به ویژه در زمانیکه اعتماد عمومی به سخنگویان رسمی کم می‌شود تازه اگر سخنی بگویند. رمدسیویر در فراتحلیل‌های جدید در کاهش مرگ چهارده روزه مؤثر بوده، ولی نرخ مرگ آن در روز بیست و هشتم با گروه دارونما فرقی نداشته است. عمده فایده آن در کسانی است که نیاز به اکسیژن یا درمان کمک تنفسی دارند که طول مدت بستری یا نیاز به اکسیژن درمانی را کم می‌کند. درمان تنهایی با این دارو‌ در بیمارانی که نیاز به دستگاه کمک تنفسی داشته اند هم مؤثر نبوده و نیاز به داروهای همراه است. متأسفانه کاسبان کرونا در فقدان نظارت قوی و پاسخگویی در تولیت نظام سلامت می‌تازند و‌ مردم هم از جان و هم از مال متضرر می‌شوند و در این میان این کارکنان نظام سلامت هستند که فرسوده می‌شوند، ناسزا می‌شنوند و علیرغم مطالبات معوقه باید صبوری کنند.

Email
چاپ