به اعتلای کشورمان معتقدیم

حاکم مراغه

   نویسنده: دکتر محمد طبیبیان


     نمیدانم چرا مرتب داستان قدیمی حاکم مراغه به خاطرم می آید. می گویند زمانی دوره حاکم موجود مراغه تمام شد و‌حاکم جدید با حکم حکومتی و سوار بر کالسکه از راه رسید. در محل دروازه ورودی عده ای از رجال شهر و مردم برای استقبال از حاکم جدید تجمع کرده و با سلام و‌صلواه حاکم را به درون شهر می بردند. حاکم جدید مشاهده کرد که همزمان یک نفر را با کتک و پس گردنی و خفت از شهر بیرون می کنند، پرسید این نگون بخت کیست؟ پاسخ دادند که حاکم قبلی است! می گویند گرچه این رخداد هر چند سال تکرار می شد اما هیچ حاکم جدیدی از سرنوشت قبلی درسی نگرفت. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مُجمل.

Email
چاپ
آخرین اخبار