به اعتلای کشورمان معتقدیم

کاهش سهم دختران از حقوق بازنشستگی پدرانشان

 

 

     گروهی از بازنشستگان در ایران اعلام کردند که می‌خواهند از قانون وضع شده در مجلس در زمینه‌ تعیین ساز و کار پرداخت حقوق بازنشستگان متوفی به دختران‌شان به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. به گفته‌ این بازنشستگان تا پیش از تصویب این قانون، تا زمانی که دختران مجرد بودند یا همسر متوفی داشتند می‌توانستند از کل حقوق بازنشستگانی پدرانشان بهره‌مند شوند، اما پس از تصویب این قانون، پرداخت حقوق کامل که مشمول مزایای زمان بازنشستگی می‌شد، تحت‌الشعاع قرار گرفته است. بر اساس این قانون، حقوقی که به دختران بیوه و مجرد بازنشستگان متوفی پرداخت می‌شود حتی به یک‌سوم کاهش پیدا کرده است. این گروه از بازنشستگان قصد دارند ابطال مصوبه مجلس را پیگیری کنند.

Email
چاپ
آخرین اخبار