به اعتلای کشورمان معتقدیم

میز مذاکره جهان کجاست؟

     نویسنده: یدالله کریمی پور

 

   برترین نماد جهانی سوئیس نه شکلات ها و بیش از ۵۰۰۰ گونه پنیر و غذاهای ارگانیک کودکش است و نه دریاچه های رویایی آن؛ سوئیس میز مذاکره بین المللی است. گرچه عضو اتحادیه اروپایی نیست و تا سده ی ۲۱، مردمش از عضویت در ملل متحد سرباز میزدند، ولی این کشور کوچک، مقر مهمترین سازمانهای جهانی است؛ از جمله:

۱- اتحادیه بین المللی حفاظت از محیط زیست‌، iucn در گلان؛
۲- اتحادیه بین المللی مخابرات، tju در ژنو؛
۳- اتحادیه جهانی پست، upu در برن؛
۴- سازمان بهداشت جهانی، who در ژنو؛
۵- سازمان جهانی کار، ilo در ژنو؛
۶- سازمان تجارت جهانی، wto در ژنو؛
۶- سازمان جهانی هوا شناسی‌، wmo در ژنو؛
۷- صلیب سرخ و هلال احمر‌، redcross در ژنو؛
۸- پزشکان بدون مرز، msf در ژنو؛
۹- کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد، unctad در ژنو؛
۱۰- کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان، unhcr در ژنو؛
۱۱- سازمان جهانی مالکیت معنوی‌، wipo در ژنو؛
۱۲- انجمن تجارت آزاد اروپا، efta در ژنو؛
۱۳- سرن. سازمان اروپایی پژوهش های هسته ای، cern در ژنو.
در آمد سالیانه ی سوئیس از استقرار سازمان های بین المللی و جهانی و اروپایی و… که بخشی از آن فهرست شد، بیش از ۳ برابر درآمد فروش نفت جمهوری اسلامی ایران در ۱۳۹۵ است. این در حالی است که سوئیس ۴۰ برابر از ایران کوچکتر است. به راستی چرا این کشور کوچک به چنین جایگاهی دست یافته است؟

۱- سوئیس بیش از ۲۰۵ سال است که در هیچ جنگی شرکت نکرده است، از ناپلئون تا بایدن؛ در عین حال با اقتدار بیطرف مانده و به بیطرفی اش نیز معنی بخشیده است.
۲- خود را برای شناختن رییس کنفدراسون سوئیس به زحمت نندازید، چرا که مدیر اجراییش هر ۶ ماه اتوماتیک وار عوض می شود. اداره این کشور فدرال، از گونه دموکراسی مستقیم و غیر مستقیم پارلمانی است. مصوبات مجلس می تواند بیدرنگ و با فقط ۱۰۰ هزار امضا مردم، به همه پرسی گذاشته شده، تصویب یا رد شود. تنها در سال ۲۰۱۶، ۱۳ بار در سوئیس همه پرسی برگزار شد. با کمترین هزینه و وقت.
۳- مساحت سوئیس کمتر از آذربایجان شرقی است، ولی از ۲۶ کانتون تشکیل شده است که غیر از امور دفاعی و سیاست خارجی، در بیشتر امور خودگردانند. دولت مرکزی به هیچ وجه حق دخالت در امور داخلی کانتون ها را ندارد.

۴- بیطرفی مقتدرانه، بنیاد استراتژی سوئیس بوده و به خوبی پاسدار آن بوده است. در دوران جنگ های جهانی و پیش از آن و جنگ های پر شمار پیشتر، سوئیس بیطرفی خو د را پاس داشت و همچنان امن ماند. پیامدهای بکارگیری استراتژی بیطرفی با اقتدار، سر برآوردن شگفت انگیرترین ملت بوده است. بنگریم:

۱- درآمد مفت
درآمدهای سوئیس، تنها از راه استقرار مقرهای سازمان های بین المللی در سرزمینش، دهها برابر بودجه افغانستان است؛ در حالی که پهنه افغانستان بیش از ۲۰ برابر سوئیس است؛
۲.-عزت نفس ملی
سوئیسی ها ۵ سال پیش، طی همه پرسی ملی، به دریافت یارانه ماهیانه ۲۵۰۰ دلاری برای همه شهروندان رأی منفی دادند.‌ آن هم با آرایی ۷۰%. آنان این یارانه را موجب تنبلی خود شمردند؛

۳- آموزش و پرورش کارآمد
سوئیس دارای بیشترین هزینه آموزش دانش آموزان در جهان است. پرورش انسان صلح جو، ماهر، محیط زیستی و عاشق میهن، بنیاد آموزش و پرورش سوئیس است؛

۴- نو آوری
نو آورترین کشور اروپایی و پس از ژاپن، دارای بیشترین سرانه ثبت اختراعات در جهان است. ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی اش از صنایع با نو آوری بالا و بسیار بالا به دست می آید؛
۵- استاندارد بالای زندگی
سیستم آمد و شد پیشرفته درون و برون شهری با کمترین تلفات، بالاترین سیستم بهداشت با بیمه های ممتاز در مقیاس جهانی، کلان شهرهای مناسب برای زندگی و دارای کمترین آلودگی و بهترین کارکرد محیط زیستی، سوئیس را برای شهروندانش بهشتی کرده است؛
۶- محیط زیست
سوئیس سالیانه دستکم ۷.۱ در صد تولید ناخالصش را صرف محیط زیست می کند. نتیجه آن که این کشور در حال رساندن میزان جنگل ها و مراتعش به دوره پیشاصنعتی است.
۷- خود گردانی گسترده
هر کدام از ۲۶ کانتون (استان) سوئیس، خود دولتی مستقل با پارلمان، هیئت اجرایی و دادگستری اختصاصی است. کانتون ها حتی برای پیشرفت بیشتر رقیب یکدیگرند. آن ها در واقع دولت های مستقلی به شمار می آیند که خود خواسته و از طریق اتحادیه، کشور و ملت سوئیس را بر پا کرده اند؛
۸- پایداری
ثبات ارزی کم مانند، درآمد بالای سرانه، معتبرترین سیستم بانکی جهان در دل یک استراتژی سیاسی کارامد مبتنی بر بیطرفی مقتدرانه، سوئیس را به کشوری پایدار و با ثبات تبدیل کرده است.

Email
چاپ
آخرین اخبار