به اعتلای کشورمان معتقدیم

اشتباهات فاحشی که شما را به دام کرونا می اندازد!

   نویسنده: دکتر احمد مهری- اپیدمیولوژیست

 شما با این اقدامات، یا دیگران را به دام کرونا می اندازید و یا خودتان مبتلا میشوید:

۱- با هر علائم سرماخوردگی، شبه حساسیت و … مدام انکار میکنید که قطعا کرونا نیست!

۲- بعد از بهبودی چند روزه بعد از شروع علائمتان، قرنطینه و رعایت ها را بشکنید و بین جامعه و خانواده بیایید.

۳- به بهانه ماسک داشتن، در هر تجمع و دورهمی و مراسم شرکت کنید.

۴- در منازل، اتاقها، محل کار و … تهویه هوا برقرار نباشد ولی تصور کنید داشتن ماسک کفایت کند.

۵- اگر در دوستانتان علائم دیدید، توجیهات وی که سرماخوردگی یا حساسیت است را قبول کنید و رعایت ها را کنار بگذارید.

۶- مسبب برگزاری هر تجمع، دورهمی و برنامه ای با تجمع بیش از دو نفر باشید.

۷- مدام ادعا کنید، یک و نیم سال کرونا نگرفتم باز هم نخواهم گرفت.

۸- واکسن نزنید و دیگران را از تزریق واکسن منع کنید.

۹- از آنجایی که به کرونای خفیف گرفتار شدید، تصور کنید یا کرونا نمیگیرید یا خفیف خواهد بود و در نتیجه رعایت ها را کنار بگذارید.

۱۰- با وجود علائم مشخص و مشکوک به کرونا، درمان را شروع نکنید و به پزشک مراجعه نکنید.

۱۱- مطالب بی اساس فضای مجازی درباره کرونا که هیچ حقیقت علمی ندارد را برای دیگران به اشتراک بگذارید.

۱۲- تصور میکنید کرونا فقط برای دیگران است. در نتیجه هر تجمعی را شرکت میکنید و هر رعایتی را کنار بگذارید.

۱۳- با اینکه روز یا روزهای قبل با فردی که علائم داشته و مبتلا بوده، مواجهه داشتید، به اجتماع و خانواده بیایید و خودتان را از دیگران دور نکنید.

۱۴- علیرغم داشتن علائم مشخص و مشکوک کرونا، با منفی شدن تست کرونایتان، به جمع دیگران بیایید و دائم بگویید کرونا نگرفتید.

۱۵- ابتلای خود به کرونا را از دیگران مخفی کنید، انکار کنید و دائم توجیه کنید که نگرفته اید.

۱۶- شرکت و یا برگزاری یک همایش، مراسم، دورهمی و تجمع از سوی خود را دائم توجیه کنید و اقدامات مشابه را دلیل تکرار این اقدام از سوی خود بدانید.

۱۷- چون در یک همایش و دورهمی مبتلا به کرونا نشده اید، باز هم این رفتار اشتباه را ادامه دهید و توجیه کنید.

۱۸- هر دارویی که میشنوید برای کرونا خوب است، بدون دستور و مراجعه پزشک دریافت کنید و به دیگران توصیه کنید.

۱۹- با وجود علائم داشتن خود یا دیگران، از بیمارستان و مراجعه به پزشک بترسید و اقدام درمانی را به تاخیر بیندازید.

۲۰- چون واکسن گرفتید، احساس ایمنی داشته باشید و رعایت ها را کنار بگذارید و به بهانه واکسن زدن در تجمعات و دورهمی ها شرکت کنید.

 

Email
چاپ