وزیر زن؛ رؤیایی که باز هم نشانی از تحقق آن نیست!

   

     نه در لیست‌هایی که از کابینه احتمالی جناب آقای ابراهیم رئیسی منتشر می‌شود اشاره‌ای به حضور زنان شده و نه حتی در شعارهای انتخاباتی او این موضوع جایی داشته است. حالا در فاصله ۱۰ روز تا آغاز ریاست جمهوری ایشان یکی از سؤالات درباره کابینه او این است که زنان چه سهمی از آن خواهند داشت. این روزها که انواع و اقسام گمانه زنی ها درباره ترکیب کابینه رئیس جمهور آینده مطرح شده، هیچ نشانی از نام زنان در این فهرست ها نیست. البته این فهرستها قطعی و رسمی نیستند، اما بی تردید بدون وجود ارتباط و گرفتن اطلاعات از تیم اطرافیان او هم تهیه نشده اند؛ به عبارتی اگر نام یک زن در میان وزرای پیشنهادی ایشان مطرح شده بود شکی نیست که تا الان این موضوع به بیرون درز کرده بود.