تخریب پل‌های غیرمجاز بر پهنه تالاب انزلی

 

      مدیر منابع آب شهرستان‌های رضوانشهر، ماسال و بندر انزلی شرکت آب منطقه‌ای گیلان گفت که در راستای صیانت از منابع آبی، پل‌های غیرمجاز بر پهنه تالاب انزلی در حیطه وظایف محوله و با دستور قضایی تخریب شد. بهرام بهرام پور با اعلام این خبر، اظهار داشت: “بر اساس پایش‌های صورت گرفته توسط گروه گشت و بازرسی شرکت آب منطقه‌ای گیلان؛ مشاهده شد که افرادی حقیقی در محدوده روستای کوچک محله انزلی، به صورت غیرقانونی با احداث پل های غیر مجاز برای دسترسی به پهنه تالاب انزلی و تصرف اراضی بستر تالاب اقدام کرده بودند.” وی افزود: به منظور جلوگیری از تعدی اشخاص به اراضی دولتی (حرایم کانال ها، بستر رودخانه ها، آب بندان ها و بستر تالاب ها) با دستور مقام قضایی، دو پل غیر مجاز و همچنین دو بند بتنی غیر مجاز با همکاری و حضور عوامل انتظامی با استفاده از یک دستگاه بیل مکانیکی تخریب شد. مدیر منابع آب شهرستانهای رضوانشهر، ماسال و بندر انزلی ادامه داد که پل‌های غیرمجاز برای دسترسی متصرفان و بندهای خاکی نیز جهت انحراف آب به اراضی مورد تصرف ساخته شده بودند.