گزارش اتاق بازرگانی تهران درباره‌ شاخص‌های اشتغال به تفکیک جنسیت

   لیلا سجادیان-خبرنگار

 

     اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی شاخص‌های نیروی کار زنان و مردان استان تهران در پاییز سال ۱۳۹۸ پرداخته که بر این اساس نرخ بیکاری زنان ۱۵ تا ۲۴ ساله در استان تهران بیش از ۴۵ درصد است. براساس اطلاعات ارائه شده در این گزارش نرخ بیکاری مردان ۱۵ تا ۲۴ ساله در استان تهران ۱۷ درصد بوده است و نرخ بیکاری زنان قرار گرفته در این بازه سنی در سراسر کشور حدودا ۳۸ درصد اعلام شده است. طبق برآوردهای صورت گرفته بیش از ۷۱ درصد زنان شاغل در استان تهران در بخش خصوصی فعال هستند و این آمار برای مردان ۸۴ درصد اعلام شده است. در استان تهران بیش از ۷۶ درصد از  زنان و ۶۳ درصد از مردان در بخش خدمات مشغول به کار هستند. برآوردها نشان می‌دهد، سهم شاغلان بیشتر از ۱۵ سال که در هفته بیش از ۴۹ ساعت کار می‌کنند در میان زنان کل کشور ۱۳ و در زنان استان تهران ۲۰ درصد بوده است.