به اعتلای کشورمان معتقدیم

فراخوان واصله مربوط به گزارش آتی گزارشگر شورای حقوق بشر در زمینه منع خشونت علیه زنان

    مترجم: لیلا تقی پور کندسر

     امور نهادهای ملی دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با ارسال نامه ای خطاب به نهادهای ملی مستقل سراسر دنیا اعلام کرد که گزارشگر شورای حقوق بشر در زمینه منع خشونت علیه زنان در حال تدوین گزارش موضوعی آتی خود برای ارائه به نشست آتی سالیانه مجمع عمومی ملل متحد است و بر همین اساس از عموم نهادهای ملی می خواهد تا ضمن توزیع پرسشنامه مزبور زمینه اطلاع فعالان تخصصی موضوع  را فراهم سازند تا از هر نقطه جهان که تلاشگران مدنی یا کارشناسان علمی ذیربط مطلب تخصصی مناسبی در خصوص موضوع گزارش در دست تدوین دارند، ارائه و در محتوای آن سهیم شوند. دفتر یاد شده کمیسر عالی حقوق بشر افزوده است که موضوع گزارش آتی گزارشگر یاد شده «مسئولیت دولتها به جرم انگاری و پیگرد قضایی تجاوز جنسی به عنوان نقض فاحش حقوق بشر و شکلی از خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان از منظر موازین حقوق بشر» است.

Email
چاپ