زنانی که دکترای خلافکاری می‌گیرند!

   شهناز زنگنه-خبرنگار

 

براساس گفته‌های آسیب شناسان نرخ زنانه شدن آسیب‌ها در کشور ما افزایش یافته، اما بسیاری از این افراد پس از یک دوره زندان با جرم‌های دیگر به زندان‌ها باز می‌گردند. فریده غیرت، حقوقدان و فعال زنان، درباره روند جامعه پذیری زنان بعد از گذراندن دوران حبس، گفت: اغلب بازگشت زندانی‌ها به جامعه بعد از اتمام دوره محکومیت با مشکلاتی همچون جامعه پذیری و پذیرش خانواده و اطرافیان مواجه است هرچند این مقوله برای زنان بیش از مردان اهمیت دارد. تاج الدینی: ۴۶ درصد زندانیان به زندان باز می‌گردند/نهادهای کارآفرین برای زنان زندانی برنامه‌ریزی کنند.