به اعتلای کشورمان معتقدیم

تک‌خوانی زنان

 

     عیسی کلانتری، رییس سازمان محیط زیست گفت که حضرت امام (ره) آواز خواندن زنان را حرام نمی دانستند. آقای خاتمی می‌گفت امام به بنده دستور دادند که چرا از آواز خواندن خانم‌ها استفاده نمی کنید؟ خاتمی می گفت من جرأت و جسارت اجرای این کار را نداشتم. آقای خاتمی (وزیر ارشاد وقت) قبل از استعفاء در جلسه هیأت دولت آن زمان گفتند حضرت امام این جمله را دو بار به بنده درباره آواز خواندن زنان مطرح کردند ایشان حتی دستوراتی به من دادند اما من جرأت بیان و اجرای آن را نداشتم. حضرت امام (ره)  تأکید داشتند که خانم‌هایی که صدای خوبی دارند نه خانمی که صدای خوبی ندارد اما به خاطر قیافه‌اش بیاوریم تا بخواند و به مردم تحویل‌ دهیم.

Email
چاپ
آخرین اخبار