تاریخ انتشار :

ته سیگار: آلاینده کوچک جثه ولی پرتعداد و دردسرساز

   مترجم: سیدکمال الدین میرعباسی

     دوستان سیگاری عزیز، لطفاً فیلتر سیگار خود را در طبیعت رها نکنید. بیشترین تعداد زباله جمع آوری شده در سواحل جهان به ته سیگار تعلق دارد. طی ٣٢ سال گذشته شصت میلیون ته سیگار توسط گروه حفاظت از اقیانوس جمع آوری شده است. سالانه نزدیک به ۶ تریلیون سیگار فیلتردار در جهان تولید می شود. تجزیه فیلترهای دارای پلاستیک این سیگارها در طبیعت به حداقل ده سال زمان نیاز دارد. تخمین زده می شود که دو سوم ته سیگارها در طبیعت به طور غیرمسئولانه ای رها می شوند. سموم موجود در فیلترهای سیگار رها شده در طبیعت و سواحل موجب آلودگی زیست بوم و چرخه غذایی می شوند. متخصصین به دنیال راهکارهای مختلف برای تغییر جنس فیلترها هستند، اما راهکارهای مدیریتی مختلفی نیز برای جلوگیری از افزایش این آلاینده در طبیعت پیشنهاد شده اند. از جمله راهکارهای مدیریتی پیشنهاد شده در آمریکا می توان به ممنوعیت کامل فروش سیگارهای فیلتردار، پرداختن کمک هزینه تشویقی برای بازگرداندن ته سیگارها (نوعی گرویی برای فیلتر سیگار)، و افزایش شصت درصدی قیمت سیگار برای تأمین هزینه جمع آوری ته سیگارها در طبیعت اشاره کرد. افراد سیگاری می توانند با اندک زحمت اضافی، ته سیگار خود را در ظرف زباله (ترجیحاً جدا از زباله های دیگر) بیاندازند تا از آلودگی طبیعت و چرخه غذا و ضرر جانی به دیگر انسان ها جلوگیری کنند.

   منبع خبر: ان بی سی