ملاک تعلق گرفتن فرزند به مادر ایرانی چیست؟

 

     هاشمی، عضو شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده گفت که گواهی معتبری که از بیمارستان محل تولد فرزند وجود دارد یا داشتن گواهی از هر یک از مراکز بهداشتی و درمانی که فرزند در آنجا متولد شده باشد تا از آن طریق بتوان فرزند را به مادر اطلاق داد، یکی از ملاک‌های تعلق گرفتن فرزند به مادر ایرانی است، اما اگر هیچ یک از این گواهی‌ها موجود نبود؛ مرجع قضایی، ملاک تعلق فرزند به مادر ایرانی است.