به اعتلای کشورمان معتقدیم

زنان فرانسوی خشونت خانگی را با رمز به داروخانه خبر می‌دهند

    شهناز زنگنه-خبرنگار

     زنی در  شهر  نانسی در شرق فرانسه به نزدیک‌ترین داروخانه  محل  رفته  و  با گفتن رمزواژه «ماسک ۱۹» به متصدی داروخانه فهماند که قربانی خشونت خانگی به دست همسرش شده است. متصدی داروخانه که این رمز را می‌شناخت، موضوع را به پلیس خبر داد و مأموران پس از دقایقی، با مراجعه به منزل آن زن، همسرش را بازداشت کردند.

Email
چاپ
آخرین اخبار