دبیرکل سازمان ملل خواستار حمایت از زنان در دوران قرنطینه شد

     شهناز زنگنه-خبرنگار

     دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار حمایت دولتمردان و صاحبان قدرت در کشورهای جهان از دختران و زنانی شد که به دلیل بحران کرونا دوران قرنطینه را در خانه‌ها می گذرانند و در معرض خشونت‌های خانگی قرار دارند. آنتونیو گوترش در حالی از کشورهای جهان خواسته است که زنان و دختران در خانه‌ها را مورد حمایت بیشتر قرار دهند که بر اساس گزارش های تأیید شده، از زمان شروع دوران قرنطینه ناشی از همه گیری بیماری کووید ۱۹ میزان دعواهای زناشویی و خشونت‌های خانگی در میان خانواده‌ها افزایش یافته است.