وسائل پیشگیری از بارداری دیگر رایگان توزیع نمی‌شود!

    شهناز زنگنه-خبرنگار

     حامد برکاتی مدیرکل دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت از حذف توزیع رایگان اقلام پیشگیری از بارداری در شبکه‌های بهداشتی ایران برای مبارزه با کاهش جمعیت خبر داد. برکاتی گفت: وزارت بهداشت تمامی اقدام‌های پیشگیری از بارداری که پیش از این در شبکه بهداشتی ایران بوده از جمله وازکتومی و توبکتومی را مگر در صورت خطر جانی حذف کرده و سیستم‌های تشویق به فرزند‌آوری را افزایش داده است. برکاتی با بیان اینکه تله جمعیتی در کمین ایران است تأکید کرد که برای اولین بار در تاریخ نرخ رشد جمعیت ایران به زیر یک رسیده و آمار زاد ولد در سال گذشته  نسبت به سال ۹۴ بیست و پنج درصد کاهش داشته است.