فعال زن سعودی برنده “جایزه آزادی” فرانسه

     

     حدود ۵۴۹۳ جوان از ۸۱ کشور جهان در انتخاب برنده جایزه آزادی به صورت اینترنتی مشارکت کردند و در این رأی‌گیری «لجین الهذلول»، فعال زن سعودی که از دو سال پیش در زندان‌های این کشور بازداشت است، ۴۲.۲٪ از کل آرا را به دست آورد.