شیردهی عامل انتقال کرونا نیست!

   شهناز زنگنه-خبرنگار

     مدیرکل سازمان جهانی بهداشت گفت که شواهد کنونی احتمال انتقال کووید ۱۹ از مادر شیرده به نوزاد شیرخوار، نشان می‌دهد که منافع شیر مادر بسیار بیشتر از هرگونه خطر احتمالی انتقال بیماری است. تاکنون ویروس زنده در شیر مادر مشاهده نکرده‌ایم؛ خطر انتقال از مادر به نوزاد تاکنون اثبات نشده است.